Nieuws


-


De Jeu de Boulesvereniging Quintus vierde in 2013 het 20-jarig bestaan.

Op 3 november 1993 kwam er een einde aan het "gezellig onderonsje"van een aantal boules fanaten. Na een periode van spelen op 4 buitenbanen, geleend van de tennisvereniging, waarvoor onze dank, kwam er schot in de zaak. Banen van "zand en puin"zijn nou eenmaal minder geschikt voor het mediterrane spel.

Men achtte de tijd rijp om een echte vereniging op te richten en zich aan te sluiten bij de Sportfederatie Quintus. Op 9 november werd dit besluit formeel kenbaar gemaakt aan B&W van Wateringen met het verzoek een eigen stek te verkrijgen op het Quintus complex. En die stek is er gekomen. Daarmee kwam een eind aan de optie voor een locatie in de omgeving van de Lessenaar, weliswaar "centraal in het dorp, maar naast een drukke verkeersweg..... Je staat dan wel in benzine- en oliedampen", zoals destijds opgemerkt.

Op 10 november 1993 werd tijdens een algemene bijzondere ledenvergadering het eerste bestuur gekozen. Op 24 december werd de vereniging officieel, bij notariële akte en "regerende" statuten vastgelegd. De Jeu de Boulesvereniging Quintus was daarmee een feit.

De jonge vereniging trok bekijks en het ledenaantal groeide gestaag. Een noest plan begon langzaam in de breinen van de boulers van het eerste uur op te komen. Het zou toch mooi zijn om ook in de winter te kunnen boulen. Het spelletje spelen in weer en wind klonk niet erg aantrekkelijk. Er moest een dak komen. De beste louboutin sneakers voor verkoop online.

Met behulp van de broodnodige vrijwilligers en sponsoren verrees het huidige Bouleshuis met tien binnenbanen. Dit alles is niet zonder slag of stoot gerealiseerd. De financiële rugdekking en regelingen van en met plaatselijke en regionale bedrijven en de eigen financiële inbreng van de leden zijn van groot belang geweest voor de bouw van het "kassie" met verwarming. In de herfst Louboutin Sneakers van 1997 werd het overkapte boulescomplex in gebruik genomen.

In de afgelopen twintig jaar is veel pionierswerk verricht waar we nog steeds de vruchten van kunnen plukken. Leden, sponsoren en Heulse gemeenschap, allen bedankt voor uw inspanningen tijdens de afgelopen periode.  

 

| © 2019 - quintus-jeudeboules.nl | bezoekers totaal: 4854 | bezoekers vandaag: 8 | bezoekers online: 0 |